فضا نباید برای فعالیت خبرنگاران امنیتی باشد

ایسنا/خراسان رضوی فرماندار کاشمر با تأکید بر اینکه فضا برای فعالیت خبرنگاران نباید امنیتی باشد، گفت: اگر فضا برای خبرنگاران امنیتی باشد به همان نسبت متخلفین و مجرمین از این فضای تاریک بیشتر سوء استفاده می‌کنند.