کانال ما در تلگرام
روانشناسی و مشاوره

ورود به حساب کاربری

منوی اصلی

آخرین مطالب

آخرین لینکهای ارسالی

جدیدترین تست روانشناسی
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۵۹     بازدید ( 738 )     کد مطلب ( 285 )     نویسنده ( admin )

 جديدترين تست روانشناسي در آمريکا!

 
اگر مايليد اطلاعات بيشتري درمورد شخصيت خودتان وخصوصياتي كه باعث مي‌شوند ديگران شما را بيشتردوست داشته باشند پيدا كنيد به تست زيربا كمال صداقت پاسخ دهيد.اين تست جديدترين تست روان شناسي دركشورآمريكا است.
 
1- فرض كنيد شما مشخصه صورت كسي هستيد,كدام قسمت ازصورت او هستيد؟
الف : چين وچروكب : لكهج : خال زيباييد : كك ومكت :لبخند
2- دوست داريد چه نوع پرنده اي باشيد؟
الف : شباهنگب : جغدج : عقابد : فلامينگوت : پنگوئن
3- كدام يك ازآلات موسيقي را دوست داريد؟
الف: پيانوب : ويلونج : سازدهنيد : گيتارت : دف
4- كدام يك ازبرنامه هاي تلويزيوني براي شما جالب تراست؟
الف : اخباروبرنامه هاي مستندب : فيلم هاي درام وزندگي نامهج : هيجاني وپليسيد : عشقي وماجراييت : كمدي وكارتون
5- كدام يك ازبازي هاي شهربازي را بيشتردوست داريد؟
الف : هيچ كدام , من ازشهربازي متنفرمب : قطاريا قايقج : نمايش واجراي كمديد : چرخ وفلك ووسايلي كه سريع مي چرخندت :ترن هاي هوايي سريع السير
6- آيا شما به اشتباهات خودتان مي‌خنديد؟
الف : هرگزب : به ندرتج : برخي مواقعد: معمولات: هميشه
7- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عكس العملي نشان مي دهيد؟
الف : عصباني مي‌شويدب: ناراحت مي‌شويدج : برايتان جالب استد: تلافي مي‌كنيدت :چندين برابرتلافي مي‌كنيد
8- اولين چيزي كه صبح موقع بيدارشدن به فكرتان خطورمي‌كند چيست؟
الف : كارويا تحصيلب: مشكلات زندگيج : صبحانهد : روزي كه درپيش داريدت : كاري كه تا شب انجام خواهيد داد
9- درزندگيتان چه شعاري داريد؟
الف :وقت طلاستب: سحرخيزباش تا كامروا باشيج : آنچه براي خود مي پسندي براي ديگران هم بپسندد : زندگي كن وبه ديگران هم اجازه زندگي كردن بدهت : بي خيال باش , هرچه بادا باد
10- آيا به همه حيوانات علاقه منديد؟
الف : اصلاب: تعداد كمي ازحيواناتج : برخي ازحيواناتد: بيشترحيواناتت : تمام حيوانات
11- شما لبخند مي‌زنيد؟
الف : هرگزب: به ندرتج : گاهي اوقاتد :اغلبت : آنقدرزياد كه برخي فكرمي كنند ديوانه هستم
12- نظرديگران راجع به شما اغلب كدام مورد است؟
الف : بي رحمب : سرد وبي احساسج :زيباد : دوست داشتنيت : خوشگذران
13- شما احساس عشق وقدرداني خود را نشان مي‌دهيد؟
الف : هرگزب : به ندرتج : گاهيد :اغلبت : حداكثرتا جايي كه امكان دارد
14- شما اعتقاد داريد كه براي شاداب بودن بايد ساعاتي ازروز را منحصرا صرف خودتان كنيد؟
الف :اصلاب: احتمالا نهج : گاهيد : بلهت : البته ,تا جايي كه امكان دارد به خودتان مي‌رسيد
15- آيا زندگي شما بابرنامه ريزي پيش مي‌رود؟
الف : من حتي درتعطيلات هم برنامه ريزي مي‌كنمب : هميشه برنامه ريزي مي‌كنمج : بستگي به روزهفته داردد :درصورت امكان اجازه مي‌دهم كه خودش پيش آيدت:هميشه بدون برنامه ريزي روزها را طي مي‌كنم
حال امتيازات كنارگزينه هايي را كه انتخاب كرده ايد جمع كنيد.گزينه الف1 امتيار, گزينه ب 2امتياز , گزينه ج 3 امتياز, گزينه د 4 امتياز, گزينه ت 5 امتيازدارد سپس امتيازات خودتان ازپانزده سوال تست را مطابق با متن هاي زيرمقايسه كنيد.
 
 

 
 
اگرامتيازشما بين 1تا 20باشد :
بدين معني است كه شما سوسن سفيد هستيد ..مردم شما را به خاطرپشتكارتان ,ازجان ودل مايه گذاشتنتان وموفقيت هايتان تقديرمي كنند.اهداف مشخصي داريد وفكرتان بركارتان متمركزاست .احتمالا فرزند اول خانواده هستيد .احساستان را به سختي ابرازمي كنيد .يكي ازمهمترين نگراني هاي شما اين است كه چگونه دربرابرافراد مختلف ظاهرشويد.انديشه هايتان كمي متمايل به بدبيني است .اعتماد به نفس داريد ولي درباطن گاهي به خود اعتماد نداريد.قادرهستيد كه هدفي تعيين كنيد وبه آن برسيد.بعضي مواقع دنيا را با ديدي باريك بين مي‌نگريد .احساس مي‌كنيد كه وقت كمي براي رسيدن به آرزوهايتان داريد.
مواظب باشيد جدي بودنتان شما را ازدنياي اطراف دورنكند .خونسرد باشيد واززندگيتان لذت ببريد .كارهايي انجام دهيد كه ازآنها لذت مي بريد .با انجام اين دستورات قوه خلاقيت تان شكوفا مي شود .سعي كنيد كه بيشتربخنديد وبا ديگران درتماس باشيد.
 
اگرامتيازشما بين 21تا 54 باشد :
بدين معني است شما يك گل رزهستيد .كمي تيغ داريد ولي زيبايي هاي بسياري داريد .حس شوخ طبعي داريد ولي ازشنيدن جوك لذت مي‌بريد.احتمالا فرزند وسط خانواده هستيد مردم دوست دارند دوروبرشما باشند .خونگرم هستيد .دوستان صميمي بسياري داريد.زندگي را باديد واقع بينانه مي‌نگريد .آگاهيد كه زندگي ازخوبي ها وبدي ها تشكيل شده است .قادريد شانس خودتان را با توجه به سرمايه هاي كه داريد امتحان كنيد .سخت كوش هستيد وبه اهدافتان پايبنديد .دوست داريد خودتان باشيد واين مساله به شما اعتماد به نفس مي‌دهد مشكلترين مساله درزندگيتان يكنواخت بودن مسايل است .يكنواختي درهرمساله اي شما را آزارمي‌دهد وباعث كسل شدن روحيه شما مي‌شود .
به شما پيشنهاد مي‌گردد كه افق ديدتان را وسيع تركنيد .مسايل جديدي را تجربه وكشف كنيد .آنگاه متعجب خواهيد شد كه چه نتايج زيبايي به دست آورده ايد ومهمترازهمه اينكه فراموش نكنيد كه درهمه چيزدنبال زيبايي بگرديد مخصوصا درخودتان .
 
اگرامتيازشما بين 55 تا 75 باشد :
بدين معني است كه شما يك گل آفتابگردان هستيد دربستري ازگلهاي رز.يك ويژگي بارزدرشما وجود دارد كه باعث گرمادهي به ديگران وجلوه گري شما مي‌شود .ممكن است شما كوچكترين فرزند خانواده ويا تنها فرزند باشيد ..دروقت لازم جدي هستيد ولي دوستانتان شما را به عنوان يك شخص شوج طبع مي شناسند .ازگفتن جوك لذت مي‌بريد .گاهي شيطنت مي‌كنيد .مايليد كه با افراد جديد وجالبي درزندگيتان آشنا شويد .با افرادي كه هيچ وقت نمي‌خندند راحت نيستيد ..ديد مثبتي به زندگي داريد ..درهمه چيزبه دنبال خوبيها هستيد .بيدي نيستيد كه با هربادي بلرزيد .گرم ,دوست داشتني ,با وفا واجتماعي هستيد وهركدام ازاين صفات مي‌تواند دليلي براي خوب بودن شما باشد .انرژي نامحدودي داريد ولي انگيزه تان كم است .براي شما مشكل است كه فقط برروي يك كارمتمركز شويد به شما پيشنهاد مي‌گردد كه اجازه دهيد مردم روي جدي شما راهم ببينند همان طوركه چهره شاد شما را مي بينند .دراين صورت مي‌خواهند كه هميشه با شما باشند .به احساسات ديگران احترام بگذاريد ازاين شاخه به آن شاخه نپريد وكاري راكه دوست داريد انتخاب كنيد وتا پايان آن را انجام دهيد

ارسال دیدگاه