کانال ما در تلگرام
روانشناسی و مشاوره

ورود به حساب کاربری

منوی اصلی

آخرین مطالب

آخرین لینکهای ارسالی

تست روانشناسی برای زوج ها
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۴۵     بازدید ( 713 )     کد مطلب ( 284 )     نویسنده ( admin )

تست شخصیت برای زوج ها ✍
⚠️با خواندن اولين تست و انتخاب گزينه مناسب به سوالي که هر گزينه مشخص کرده برويد و به آن سوال جواب دهيد. مثلاً اگر گزينه پ سوال 1 را انتخاب کرديد ديگر لزومي ندارد سوال 2 و 3 را پاسخ دهيد فقط کافي است به سوال 4 مراجعه کنيد.
 
 
تست خودشناسي
 
1) بيش از همه دوست داريد به کجا سفر کنيد:

الف) پکن: رجوع شود به سوال 2 ب) توکيو: رجوع به سوال 3 پ) پاريس: رجوع به سوال 4


2) آيا تا به حال با ديدن فيلم ترحم‌انگيزي به گريه افتاده‌ايد؟!
الف) بله: رجوع به سوال 4 ب) خير: رجوع به سوال3

3) اگر با نامزدتان قرار داشته باشيد و او يک ساعت بعد هم سر قرار نيايد چه کارکنيد؟!

الف) نيم ساعت ديگر صبر مي‌کنيد: رجوع به سوال 4 ب) فوري از محل قرار مي‌رويد: رجوع به سوال 5 پ) آنقدر صبر مي‌کنيد تا بيايد: رجوع به سوال 6

 
4) آيا دوست داريد به تنهايي به سينما برويد؟

الف) بله: رجوع به سوال 5 ب) خير: رجوع به سوال 6

5) اگر در ابتداي آشنايي با نامزدتان او بخواهد دست شما را بگيرد چه واکنشي نشان مي‌دهيد؟

الف) از اين کار امتناع مي‌کنم : رجوع به سوال 6 ب) براي مدت کوتاهي دستش را مي‌گيرم: رجوع به سوال 7 پ) پيشنهادش را قبول مي‌کنم و دستش را مي‌گيرم: رجوع به سوال 8

6) آيا شما فرد شوخ طبعي هستيد؟

الف) بله: رجوع به سوال 7 ب) خير: رجوع به سوال 8

7) به نظرتان مدير توانايي هستيد؟

الف) بله: رجوع به سوال 9 ب) خير: رجوع به سوال 10

8) اگر امکان داشت دوباره به دنيا بياييد دوست داشتيد چه جنسيتي داشته باشيد؟

الف) مرد: رجوع به سوال 9 ب) زن: رجوع به سوال 10 پ) اهميتي ندارد: شخصيت نوع 4

9) آيا در آن واحد بيش از يک دوست صميمي داريد؟

الف) بله: شخصيت نوع 2 ب) خير: شخصيت نوع 1

10) آيا به نظرخودتان فرد باهوشي هستيد؟

الف) بله: شخصيت نوع 2 ب) خير: شخصيت نوع3

 

 

 

پاسخ

پاسخ تست فوق :

ارسال دیدگاه